Po spotkaniu partnerów online

Po spotkaniu partnerów online

29 kwietnia 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie online partnerów projektu "Take Action in Integration".

Pierwsza jego część poświęcona była integracji uczestników oraz poznaniu ich organizacji i instytucji.

Następnie, omówione zostały najważniejsze cele i działania projektowe, a także ustalono terminy dwóch pierwszych aktywności - spotkania inauguracyjnego w Lesznie oraz szkolenia, które już we wrześniu odbędzie się w Dublinie.

Teraz organizatorzy tych aktywności, rozpoczną prace nad przygotowaniem wydarzeń w swoich krajach. 

Kolejne spotkanie kadry projektu odbędzie się już niebawem!