Wpłaty

Jednym z obszarów działań Fundacji Cooperacja jest wsparcie osób z doświadczeniem migracyjnym i uchodźczym w procesie integracji. Niestety, dofinansowania jakie udaje nam się pozyskać na ten cel są krótkotrwałe, przez co nie możemy zapewnić ciągłości zajęć z języka polskiego, czy organizacji wydarzeń kulturalnych i doradczych. Wspierając naszą Fundację, pozwolą nam Państwo m.in. na kontynuację prowadzenia bezpłatnych lekcji języka polskiego dla cudzoziemców i cudzoziemek w subregionie leszczyńskim.

Wpłat można dokonywać:

Cyklicznie:

Za pośrednictwem Państwa banku, ustawiając stałe zlecenie przelewu na konto:

70 1140 2004 0000 3702 8062 4804 (mBank)
Fundacja Cooperacja
ul. 17 Stycznia 115/8
64-100 Leszno
Tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Jednorazowo:

Poprzez e-przelew, BLIK lub płatność kartą za pośrednictwem serwisu PayU, korzystając z poniższego formularza:


Fundacja Cooperacja jest organizacją pożytku publicznego i przekazane na jej rzecz darowizny można odliczyć od podatku. Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi z tytułu darowizny na organizację pożytku publicznego (np. na Fundację Cooperacja) do swojej deklaracji podatkowej muszą dołączyć formularz PIT/O.

PIT/O nie jest samodzielną deklaracją, składa się go razem z właściwym dla podatnika formularzem PIT. W formularzu PIT/O należy wpisać  kwotę przekazanych w roku podatkowym darowizn oraz dane obdarowanego (nazwę i adres).

Podatnik powinien posiadać dowód wpłaty darowizny na rachunek bankowy obdarowanego.

Więcej informacji o odliczaniu darowizn od podatku można znaleźć na stronie podatki.gov.pl