Bezpłatne grupowe lekcje języka polskiego | Безкоштовні уроки польської мови | Free Polish language classes

Bezpłatne grupowe lekcje języka polskiego | Безкоштовні уроки польської мови | Free Polish language classes

Bezpłatne grupowe lekcje języka polskiego

Bezpłatne lekcje języka polskiego dla obywateli i obywatelek Ukrainy oraz cudzoziemców i cudzoziemek z innych krajów, mieszkających w Lesznie:

 • Poniedziałki 18:00-19:00 - dorośli, poziom podstawowy A1 z Natalią Laskowiak w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Pl. Jana Metziga 25)
 • Wtorki 17:00-18:00 - dorośli i młodzież, poziom średniozaawansowany B1 z Asią Wdowiak w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Pl. Jana Metziga 25)
 • Czwartki 16:00-17:00 - dzieci, poziom podstawowy A1 z Asią Wdowiak w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Pl. Jana Metziga 25)
 • Czwartki 17:00-18:00 - dorośli, poziom podstawowy A1 z Asią Wdowiak w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Pl. Jana Metziga 25)
 • Czwartki 18:00-19:00 - dorośli, poziom podstawowy A1 z Asią Wdowiak w Miejskiej Bibliotece Publicznej (Pl. Jana Metziga 25)

Patronat nad grupami A1 objęła Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie i Miasto Leszno
Sponsorem zajęć dla grupy B1 jest firma Kan-Bud

Dziękujemy za Wasze ogromne serca! 


Безкоштовні уроки польської мови

Безкоштовні уроки польської мови для громадян України та іноземців з інших країн, які проживають у Лешно:

 • Понеділок 18:00-19:00 - дорослі, базовий рівень А1 в Miejska Biblioteka Publiczna (Pl. Jana Metziga 25)
 • Вівторок 17:00-18:00 - дорослі та молодь, середній рівень B1 в Miejska Biblioteka Publiczna (Pl. Jana Metziga 25)
 • Четвер 16:00-17:00 - діти, базовий рівень А1 в Miejska Biblioteka Publiczna (Pl. Jana Metziga 25)
 • Четвер 17:00-18:00 - дорослі, базовий рівень А1 в Miejska Biblioteka Publiczna (Pl. Jana Metziga 25)
 • Четвер 18:00-19:00 - дорослі, базовий рівень А1 в Miejska Biblioteka Publiczna (Pl. Jana Metziga 25)

Патронат над групами А1 взяла на себе Муніципальна публічна бібліотека. Станіслава Гроховяка в Лешно та м. Лешно Спонсором занять для групи В1 є компанія «Кан-Буд».

Дякую за ваші величезні серця!


Free Polish language classes

Free Polish language classes for Ukrainian citizens and foreigners from other countries, living in Leszno:

 • Mondays 6:00 pm - 7:00 pm - adults, basic level A1 with Natalia Laskowiak at Miejska Biblioteka Publiczna (Pl. Jana Metziga 25)
 • Tuesdays 5:00 pm - 6:00 pm - adults and youth, intermediate level B1 with Asia Wdowiak at Miejska Biblioteka Publiczna (Pl. Jana Metziga 25)
 • Thursdays 4:00 pm - 5:00 pm - children, basic level A1 with Asia Wdowiak at Miejska Biblioteka Publiczna (Pl. Jana Metziga 25)
 • Thursdays 5:00 pm - 6:00 pm - adults, basic level A1 with Asia Wdowiak at Miejska Biblioteka Publiczna (Pl. Jana Metziga 25)
 • Thursdays 6:00 pm - 7:00 pm - adults, basic level A1 with Asia Wdowiak at Miejska Biblioteka Publiczna (Pl. Jana Metziga 25)

Groups A1 are under the patronage of the Stanislaw Grochowiak Municipal Public Library in Leszno and the City of Leszno
Kan-Bud company is the sponsor of the classes for group B1

Thank you for your generous hearts!